Til innholdet

Planstrategi

Utredning med tanke på å avklare planbehovet i kommunen.

Vedtatt i Rennebu kommunestyre 25.10.2012 sak 56/12

Planstrategi for Rennebu kommune (pdf)

Publisert: 2. desember 2013 ▪ Sist endret: 2. desember 2013