Til innholdet

Planstrategi

Utredning med tanke på å avklare planbehovet i kommunen.

Vedtatt i Rennebu kommunestyre 12.09.2017 sak 46/17

Planstrategi for Rennebu kommune (pdf)

Publisert: 2. desember 2013 ▪ Sist endret: 20. november 2017