Til innholdet

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen er overordnet for hele kommunens virksomhet og klargjør prioriterte satsningsområder med strategier.

Ny kommuneplan med Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025 ble vedtatt av kommunestyret den 24.10.2013.

Tekstdokumentet til samfunnsdelen:

Kommuneplanens samfunnsdel (pdf)

Publisert: 9. juni 2009 ▪ Sist endret: 19. november 2013