Til innholdet

Økonomi

Vedtatt budsjett og økonomiplan 2017-2020

Kommunestyret vedtok budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Behandles i kommunestyret 10. januar 2017.

Årsregnskap og Årsberetning 2015

Behandles av kommunestyret 23.06.2016

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Vedtatt av kommunestyret 17.12.2015

Publisert: 26. mai 2009 ▪ Sist endret: 2. juni 2016