Til innholdet

Økonomi

Revidert økonomiplan 2018-2021

Vedtatt av kommunestyret 28.06.2018

Vedtatt budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2020

Kommunestyret vedtok budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2020 

Publisert: 26. mai 2009 ▪ Sist endret: 2. juni 2016