Til innholdet

Plan for kompetanse - og kvalitet i barnehagene

Plan for kompetanse - og kvalitetsutvikling i barnehagene 2015 - 2018

 

Godkjent i Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst 27. november 2014

Publisert: 17. desember 2012 ▪ Sist endret: 3. desember 2014