Til innholdet

Planregister/reguleringsplaner

Planregister

Planregisteret for Rennebu kommune er tilnærmet fullstendig med antall planer. Imidlertid jobbes det fortløpende videre med å legge inn i registeret relevante dokumenter som planbeskrivelser, -bestemmelser og -kart. Dersom du skulle hatt plandokumenter som ennå ikke er lagt til, ta kontakt med servicetorget på tlf 72 42 81 00.

Inntil videre er det ikke mulig å ta opp planer i registeret direkte i kartet. Når du har funnet planen du er ute etter, åpne kartløsningen og søk med navn eller planID for å finne planen.

Plankartene

Publisert: 24. april 2009 ▪ Sist endret: 24. januar 2018