Til innholdet

Listeforslag Kommunevalget 2015

Listeforslag er lagt ut til ettersyn på Servicetorget.

Listeforslag fra følgende parti er innlevert til Servicetorget innen fristens utløp 31.03.2015 kl 12 00:

Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti

Senterpartiet

Fellesliste Høyre og Venstre

Publisert: 1. april 2015 ▪ Sist endret: 1. april 2015