Til innholdet

Ordførerens side

Ordfører Ola Øie

Ordfører Ola Øie

E-post: ola.oie@rennebu.kommune.no

Tlf. 72 42 81 00
Mob. 926 10 098

 

Ola er født i de glade 70 åra, dvs. 1971. Gift og har 2 barn. Har vært politisk engasjert siden vi flyttet tilbake til Rennebu i år 2000 med verv i lokalparti og kommunestyre. Jeg har testet ut forskjellige yrker fra å være postmann i Rennebu, offiser i det norske forsvaret, bonde og kommunalt ansatt i Melhus kommune. Jeg bor i Gisnåsen hvor vi driver gård med rideleir for barn på sommeren. På fritiden er jeg ofte i lufta for å fly og på fjellet med hundene mine.

 

Rennebu er et godt sted å være!
   

Ordføreren er heldagspolitiker. I følge kommuneloven har ordføreren som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyret.

Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer. Men har bare stemme - og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Ordføreren er rettslig representant for kommunen, og underskriver på dens vegne om ikke myndigheten er delegert andre.

 
 

Publisert: 13. mai 2009 ▪ Sist endret: 21. oktober 2015