Til innholdet

Politianalysen - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Rennebu kommunes høringssvar til NOU 2013:9

Rennebu kommunes uttalelse til politianalysen (pdf)

Publisert: 9. oktober 2013 ▪ Sist endret: 9. oktober 2013