Til innholdet

Administrasjonsutvalg

Medlemmer:

Det Norske Arbeiderparti og Fellesliste Venstre og Høyre

Ola Øie - leder

Marit Bjerkås - nestleder

Eli Krogstad

   
Senterpartiet

Rolf Arne Fredriksli Bruholt

   
Kristelig Folkeparti

Ola Torgeir Lånke

Medlem Halldis Nyrønning Delta
Vara Stian Stuen Utdanningsforbundet
Medlem Aud Kirsten Vold Sykepleieforbundet
Vara Christina Sjøveian Fagforbundet

Vararepresentanter:

Det Norske Arbeiderparti og Fellesliste Venstre og Høyre

 1. Arve E. Withbro
 2. Bjørn Rogstad
 3. Unni Smestu
 4. Grete Heidi Ingul Rønning
 5. Wenche Teigen

 

Senterpartiet

 1. Janne Midtli Eggan
 2. Siv Remetun Lånke
 3. Endre Lien

 

Kristelig Folkeparti

 1. Per Arild Torsen
 2. Ragnhild Løvseth Øverland
 3. Rune Skjolden
Publisert: 17. desember 2015 ▪ Sist endret: 13. desember 2017