Til innholdet

Takstnemnd/ sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Medlemmer:                                               Varamedlemmer:

Wenche Teigen, leder                                    1. Torstein Engen                  

Stig Kristiansen                                             2.

Erik Olav Skamfer                                         3. Sissel Kvam Ulvin

Publisert: 17. desember 2015 ▪ Sist endret: 13. desember 2017