Til innholdet

Kontrollutvalget

Møteinnkalling 30.11.2016 og Årsplan for Rennebu 2017

Møteinnkalling 28.09.2016

Vedlegg til møteinnkalling 28.09.2016: Overordnet analyse av Rennebu kommune og Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll i Rennebu kommune

Møteinnkalling 09.06.2016

Møteinnkalling 24.02.2016

Vedlegg til møteinnkalling 24.02.2016: Rapport saksbehandling Rennebu

Møteinnkalling 07.10.2015

Møteinnkalling 10.06.2015

Møteinnkalling 13.05.2015

Møteinnkalling 11.02.2015 

Vedlegg til møteinnkalling 11.02.2015: Rapport IK Rennebu   Årsmelding for 2014  

Møteinnkalling 03.12.2014

Vedlegg til sak 3114 (møte 03.12.2014)

Møteinnkalling 29.10.2014

Møteinnkalling 07.05.2014

Møteinnkalling 12.02.2014

Møteinnkalling 03.12.2013

Publisert: 26. november 2013 ▪ Sist endret: 30. mai 2017