Til innholdet

Selvbetjening

På denne delen av portalen finner du en oversikt over våre selvbetjeningsløsninger

Dersom du ønsker å besøke oss er du selvsagt hjertelig velkommen!

Skjema

 BARN

Elektronisk søknadsskjema for opptak i barnehage og endring av oppholdstid

Meldingsskjema til Barnevern

 BOLIG OG EIENDOM

Byggesøknad

Dispensasjon pbl §19-1

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - bokmål

Husbankens blanketter

Utslipp

Søknad om leie av kommunal bolig

 DIVERSE

Brønnøysundregistrenes skjemasider

Statlige elektroniske blanketter

Søk etter skjema på norge.no

Søknadsskjema salgsbevilling (pdf)

Søknadsskjema skjenkebevilling (pdf)

 HELSE

Søknadsskjema pleie og omsorgstjenester (pdf)

 KULTUR OG FRITID

 

Søknad kulturmidler (pdf)

Søknad kulturmidler (odf)

Søknadsskjema kultur midler | Eget skjema for Sang og Musikkformål (pdf)

Søknadsskjema kultur midler | Eget skjema for Sang og Musikkformål (odf)

 LANDBRUK

Avtale jordleie (pdf)

Spesielle tiltak i landbruket (SMIL)

Søknad om avløsertilskudd ved sykdom (pdf)

Søknadsskjema tidligpensjon jordbruket (pdf)

Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (pdf)

 Søknad om tilskudd til drift med taubane (pdf)

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 

Søknad om tilskudd til tynning (pdf)

Melding om hogst i vernskog  (pdf)

Søknad om tilskudd til drenering

Søknad om bygging av landbruksvei
     

MOTORFERDSEL

Søknad om motorisert ferdsel i verneområder

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmak

     

Publisert: 16. mars 2009 ▪ Sist endret: 6. november 2017