Til innholdet

Tilskudd fra Husbanken

til etablering og tilpasning av bolig

Rennebu kommune har fått tildelt midler fra Husbanken til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og sikre egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd til etablering kan gis til enkeltpersoner, kjøp og refinansering etter streng økonomisk behovsprøving. 

Tilskudd til tilpasning skal bidra til å gjøre boligen bedre egnet for å ivareta behovene for personer med nedsatt funksjonsevne.  Tilskuddet kan også gis til leietakere.  Tilskuddet kan dekke godkjente tilpasningskostnader.  Tildelingen gjøres etter streng økonomisk behovsprøving.

Søknadsfrist:  Søknader behandles fortløpende.

Det må sendes skriftlig søknad med dokumentasjon til Rennebu kommune.

Søknadsskjema kan lastes ned her eller kontakt Servicetorget på tlf. 72 42 81 00 eller e-post: postmottak@rennebu.kommune.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Publisert: 2. august 2012 ▪ Sist endret: 2. august 2012