Til innholdet

Utbygging av nye tomter

Utbygging av nye tomter i Løkkjveien på Berkåk er i gang

Utbygging av tomter Løkkjveien

Det er utbygging av VA nett, strøm og bredbånd. Det er ikke avklart når bygging av boliger vil starte opp.

Publisert: 3. februar 2016 ▪ Sist endret: 3. februar 2016