Til innholdet

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

I denne veilederen kan du finne ut om du kan bygge uten å søke etter 1. juli 2015

Hva skal være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke? (pdf)

Publisert: 22. juni 2015 ▪ Sist endret: 22. juni 2015