Til innholdet

Ny veiviser - bygge uten å søke?

Fra 1. juli trer nye byggesaksforskrifter i kraft.

Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) har lagt ut følgende nyhet på sine nettsider, så den kan med fordel legges ut på hjemmesiden ell facebook

 

http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter-byggeregler/bygg-uten-a-soke-fra-1.-juli/

Publisert: 1. juli 2015 ▪ Sist endret: 1. juli 2015