Til innholdet

Nye regler om ansvar i byggesaker

Fra 1. januar 2016 trådte nye regler om ansvarsrett i kraft.

Endringen innebærer blant annet at ordningen med lokal godkjenning har opphørt og at ordningen med sentral godkjenning er endret.

Etter årsskiftet skal det nå erklæres ansvar for arbeider i en byggesak, og ikke søkes. Dette er blant annet gjenspeilet i at byggesaksblankett  5181 er endret fra søknad om ansvarsrett, til erklæring om ansvarsrett.

 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har lagt ut informasjon om dette på sine hjemmesider.

Ved å klikke på følgende lenker, finner du mer informasjon om hva endringene innebærer:

 

Lokal godkjenning fra nyttår

 

Huskeliste når du erklærer ansvar

 

Nye vilkår for sentral godkjenning

 

Nytt godkjenningsmerke

 

Saksbehandlerforskriften om ansvar (veiledningen)

 

Blanketter for byggesøknad

 

DiBK sine sider om byggeregler

Publisert: 6. januar 2016 ▪ Sist endret: 6. januar 2016