Til innholdet

Kart og oppmåling

Rennebu kommune er matrikkelfører for kommunen. Arbeidet utføres av ingeniør Eirik Rønningsgrind ved Teknisk drift på kommunehuset.

Rekvisisjon av kart- og oppmålingsarbeider sendes kommunens postmottak
per e-post eller per brev til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Kart fra GisLine webinnsyn

 

Kart på Web (WebInnsyn):
Rennebu kommune har lagt til rette for kart på nett. Kartløsningen er oppdatert i mars 2014.
I kartløsning kan det søkes på eiendom, reguleringsplan, adresse, og stedsnavn for å finne eiendommen/området du er interessert i. Eiendoms-, tiltaks-, plan-, og bygningskartene revideres fortløpende.

Fra kartet kan du også gjøre oppslag i planregisteret.

Gå til WebInnsyn

Planregisteret

Den gamle innsynsløsningen (tilgjengelig ut 2014)

_

Vi anbefaler også følgende karttjenester:

Se Eiendom (Statens Kartverk sin innsynsløsning for å se hva som er registrert i Matrikkelen)

Norge i bilder (Fly- og satelittbilder fra hele landet)

Publisert: 18. mai 2010 ▪ Sist endret: 20. mars 2014