Til innholdet

Kart og oppmåling

Rennebu kommune er matrikkelfører for kommunen. 

Rekvisisjon av kart- og oppmålingsarbeider sendes kommunens postmottak
per e-post eller per brev til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Kommunekart

Planregisteret

Vi anbefaler også følgende karttjenester:

Se Eiendom (Statens Kartverk sin innsynsløsning for å se hva som er registrert i Matrikkelen)

Norge i bilder (Fly- og satelittbilder fra hele landet)

Publisert: 18. mai 2010 ▪ Sist endret: 6. mars 2018