Til innholdet

Knekke koden i Rennebu

Foreløpig forprosjekt til moderne boløsninger i Rennebu ble presentert for kommunestyret 26. mai.

Forprosjektet skal legges fram for behandling i kommunestyret i juni. De vil da ta stilling til om prosjektet skal bli realisert.

Det er tegnet ut illustrasjonsplan for to tun. Ett tun som består av to bygninger og uthus, er tegnet ut mer detaljert. Bygning 1 består av enebolig som er ca 175 m2 og en nærings-/utleiedel på ca 50 m2. Bygning 2 inneholder en tomannsbolig på ca 200 m2 og en tilleggsdel for næring eller utleie på 75 m2.

Prosjektet tar utgangspunkt i og tolker trøndersk byggeskikk inn i dagens behov og materialbruk. Alle boenhetene vil få utgang direkte til bakkenivå, gode, private uteplasser og samtidig mulighet for fellesaktiviteter og –plass på tunet.

Last ned skisserapport her

Publisert: 31. mai 2010 ▪ Sist endret: 31. mai 2010