Til innholdet

Plankontoret

Rennebu kommune_ansatte plankontoret

Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Oppdal kommune og Rennebu kommune er deltakere i samarbeidet. Rennebu kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger på Berkåk.

Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.

Plankontorets viktigste oppgave er å levere godt og moderne planarbeid.
Vi har bred og solid kompetanse innen prosjektledelse og arealplanlegging.
Vår styrke er gode, smarte og spesialtilpassede løsninger for hvert oppdrag.

Pankontoret tilbyr plantjenester til både offentlige og private aktører og har særlig kompetanse innen:

- kommuneplanlegging
- reguleringsplaner
- arealplanlegging
- landskapsarkitektur
- kartarbeid og GIS
- prosjektledelse og prosjektarbeid

Plankontoret har egne nettsider der du finner mer informasjon.

Publisert: 17. februar 2010 ▪ Sist endret: 8. mai 2012
Kontakt

Planlegger/
daglig leder
Sissel Enodd
Tlf. 72 42 81 66

    
Planlegger
Audhild Bjerke
Tlf. 72 42 81 63

    
Arealplanlegger/
naturforvalter
Ragnhild Grefstad
Tlf. 72 42 81 64

   
Arealplanlegger
Jostein Kongsvik
Tlf. 72 42 81 61

    
Planlegger
Norunn Fossum
Tlf. 72 42 81 62

     
GIS-konsulent
Hilde Storli
Tlf. 72 42 81 65

     
Planlegger
Leif Conradi Skorem  
Tlf. 72 42 81 67

          
Planlegger
Grete Bakken Hoem  
Tlf. 72 42 81 68