Til innholdet

Startlån

Startlån skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Utmålingen av lånebeløpet vil variere avhengig av betalingsevne og behov. Startlån gis primært som toppfinansiering ved kjøp av bolig, oppføring av bolig og ved rehabilitering av bolig, men kan også gis som fullfinansiering i enkelte tilfeller.

Startlån er økonomisk behovsprøvd, og vil alltid bli skjønnsmessig vurdert.

Retningslinjer Startlån

Søknadsprosess:
Det må sendes skriftlig søknad med dokumentasjon til Rennebu kommune. Søknadssskjema finner du her  eller kontakt Servicetorget på tlf. 72 42 81 00 eller på e-post postmottak@rennebu.kommune.no for mer informasjon.

Behandlingstid:
Behandlingstiden er normalt 2 uker.

Startlån og etableringstilskudd 2016

Rennebu kommune har i 2016 fått tildelt 1,5 millioner kroner fra Husbanken til viderefordeling

Publisert: 31. august 2010 ▪ Sist endret: 14. juni 2016