Til innholdet

Startlån og etableringstilskudd 2016

Rennebu kommune har i 2016 fått tildelt 1,5 millioner kroner fra Husbanken til viderefordeling

I tillegg har kommunen fått et mindre tilskudd til etablering som kan brukes sammen med startlån. Husbankens mål er å bidra til at flere vanskeligstilte skal kunne eie egen bolig.  Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig.  Startlån og tilskudd til etablering er også virkemidler for å bosette flyktninger.  Flyktninger som leier bolig, og som har en stabil økonomisk situasjon, bør få anledning til å kjøpe sin egen bolig.  Flyktninger regnes som vanskeligstilt på boligmarkedet, og skal prioriteres ved tildeling av startlån og tilskudd. Barnefamilier skal også prioriteres.

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Servicetorget, eller Husbankens nettsider www.husbanken.no 

Publisert: 13. april 2016 ▪ Sist endret: 13. april 2016