Til innholdet

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten i Rennebu kommune skal bistå innbyggerne med tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Informasjon om de ulike tjenesteområdene står under disse til venstre i bildet.

Ernæringskurs på sykehjemmet

Ernæringsgruppa på sykehjemmet/hjemmesykepleien inviterte til ernæringskurs med underernæring hos eldre som tema

Etikk i fokus

Prosjektarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Kompetanseløft innen demensomsorgen

I løpet av 2 år har 37 ansatte innen Helse gjennomført 26 studiehefter i Demens omsorgens ABC.

Krisesentertilbud for innbyggere i Rennebu

Rennebu kommune har avtale med krisesenter for Orkdal og omegn.

Pårørendeforeninga i Rennebu

En ideell organisasjon som skal ivareta beboere

Pårørendestøtte

Fra 1.oktober 2017 har pårørende fått en ny og forbedret rettsstilling.

Publisert: 18. mai 2009 ▪ Sist endret: 28. september 2017
Kontakt

Helse -og omsorgsleder
Solveig Løkken
Tlf: 72 40 25 02

    
Nestleder

Helge Aalbu

Tlf: 72 40 25 03