Til innholdet

Demens

Illustrasjonsbilde: demensteamet

Det er opprettet et demensteam i Rennebu kommune som består av en tverrfaglig ressursgruppe av helsepersonell med spesiell kompetanse og interesse for demensomsorg.

Demensteamet er et tilbud til alle både når det er mistanke om begynnende demens og i tilfeller der en demensdiagnose allerede foreligger.

Les mer om demens og demensteamet her:

Demensteamet i Rennebu

Demensplan for Rennebu kommune finner du her (pdf)

Publisert: 26. november 2012 ▪ Sist endret: 25. juli 2017