Til innholdet

Demens

Illustrasjonsbilde: demensteamet

Det er opprettet et demensteam i Rennebu kommune som består av en tverrfaglig ressursgruppe av helsepersonell med spesiell kompetanse og interesse for demensomsorg.

Demensteamet er et tilbud til alle både når det er mistanke om begynnende demens og i tilfeller der en demensdiagnose allerede foreligger.

Les mer om demens og demensteamet i brosjyren under:

 Brosjyre Demensteamet (pdf)

Demensplan for Rennebu kommune finner du her (pdf)

Pårørendeskole demens

Påmeldingsfrist 10. oktober

Publisert: 26. november 2012 ▪ Sist endret: 24. oktober 2013