Til innholdet

Ergoterapi

Rennebu kommune_ergoterapeut Elin Ytterli Aalbu

Ergoterapitjenesten i kommunen har kontor ved Rennebu Helsesenter, Gamle Kongevei 39, 7391 Rennebu.

Ergoterapitilbudet i Rennebu kommune dekker alle brukere uavhengig av alder.

Dette tilbudet går til alle med behov for tilrettelegging og rådgivning i forhold til alle typer funksjonshemninger; nedsatt bevegelse, hørsel, syn, kognitiv svikt m.m.

Vi har et hjelpemiddellager som blir benyttet til korttidsutlån i forbindelse med kortvarige behov. I forhold til langvarige behov vil ergoterapeuten kartlegge behovet og gjøre en henvendelse til Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag.

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som har problemer med å utføre sine daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller andre funksjonsnedsettelser.

Det er ikke nødvendig med rekvisisjon fra lege.

Ergoterapi innebærer bl.a.:

  • Kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter og arbeidsvaner
  • Formidle og tilpasse hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, skole og barnehage
  • Veilede, informere og undervise
Publisert: 14. september 2010 ▪ Sist endret: 9. september 2013
Kontakt

Kommuneergoterapeut

Kathrine Bakke
Tlf. 72 40 25 60
Mob. 901 99 750

Mandag, torsdag
og fredag 08-15.30

        

Elin Ytterli Aalbu
Permisjon  

Tlf. 72 40 25 60
Mob. 901 99 750