Til innholdet

Etikk i fokus

Prosjektarbeid i helse- og omsorgstjenesten

”Våren 2014 ble helse og omsorgstjenesten i Rennebu kommune med i etikkprosjektet Etikk i fokus . Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS.

Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse-, sosial- og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene.

Prosjektet er forankret i Stortingsmelding nr. 25 ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” og i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene inngått mellom regjeringen og kommunesektoren representert ved KS.

Prosjektet startet opp i 2007 og er nå besluttet videreført ut 2015.

Prosjektgruppa i Rennebu kommune består av 4 ansatte som representerer ulike virksomheter innenfor tjenesteområdet. Gruppa er også en del av en større ressursgruppe, som etter hvert skal gjennomføre refleksjonsstunder og refleksjonsgrupper i de ulike virksomhetene/enhetene. Prosjektet avsluttes høsten-15. Lederteamet i helse- og omsorgstjenesten ønsker med dette at etisk refleksjon blir en naturlig del av det arbeidet som utføres.”

Etikk i fokus - prosjekt i helse
Publisert: 5. februar 2015 ▪ Sist endret: 5. februar 2015