Til innholdet

Folkehelse i Rennebu

Skilek i NM-bakken

Folkehelseloven definerer folkehelse som befolkningen helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid er samfunnets innstats som fremmer direkte og indirekte befolkningens helse og trivsel. Samtidig skal folkehelsearbeidet forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Folkehelsearbeidet skal også direkte eller indirekte beskytte helsen mot helsetrusler.

Folkehelseprofil for Rennebu

Nasjonalt folkeinstitutt har laget en oversikt over helsetilstanden i befolkningen

Publisert: 25. januar 2010 ▪ Sist endret: 3. november 2015