Til innholdet

Miljørettet helsevern

Illustrasjonsbilde: Rennebu et godt sted å være

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen

Vi i miljørettet helsevern skal jobbe med miljøfaktorer som har stor betydning for livskvalitet, helse og trivsel. Det omfatter temaer som innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader, m.m.

Publisert: 1. oktober 2015 ▪ Sist endret: 2. november 2015