Til innholdet

Avlastning

Avlastning er et tilbud til den som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Formålet er å avlaste den som gir omsorg.

Tjenesten kan søkes om på kommunens skjema for pleie og omsorgstjenester. Avlastning kan organiseres og gjennomføres på ulike måter og denne vurderingen gjør kommunen i samarbeid med søker.  

Søknaden sendes til Rennebu kommune v/ konsulent for funksjonshemmede.

   
Avlastning er hjemlet i lov om kommunale helse - og omsorgstjenester § 3-2, pkt 6 d.

Publisert: 20. september 2010 ▪ Sist endret: 14. mars 2013
Kontakt

Leder
Hanne Kristin Rise
Tlf: 72 40 25 10