Til innholdet

Joveien Bofellesskap

Rennebu kommune_Joveien bofellesskap

Joveien bofellesskap ligger i Joveien på Berkåk. Det er et bofellesskap med heldøgns omsorg for funksjonshemma.

Bofellesskapet var ferdig bygget i 1991 da reformen om tilbakeflytting av psykisk utviklingshemma til hjemkommunene kom.

Joveien bofellesskap besto da av 4 leiligheter og personalbase.

Det ble senere klart at behovet for denne type omsorg var stort også for andre som av ulike grunner er/blir funksjonshemma.

I 2009 ble derfor Joveien bofellesskap utvida med 2 leiligheter.

De som bor i Joveien i dag bor der av ulike årsaker men felles for alle er at de trenger bistand, noen mye andre mindre.

Ettersom Joveien har døgnbemanning får alle den hjelpen de trenger når de trenger den.

Publisert: 20. september 2010 ▪ Sist endret: 20. september 2010
Kontakt

Tlf. 72 40 25 77