Til innholdet

Løkkjbakkveien bofellesskap

Rennebu kommune_Løkkjbakkveien bofellesskap

Løkkjbakkveien 5 er et bofellesskap som gir botilbud for funksjonshemmede med behov for heldøgns omsorg og oppfølging. Bofellesskapet består av fem leiligheter, et fellesareal, og er bemannet i 24 timer i døgnet.

Det er 13 ansatte i små og store stillinger.

Rennebu kommune_Løkkjbakkeveien 7

Løkkjbakkveien 7 er et bofellesskap for funksjonshemmede, ikke med heldøgns omsorg, men med noe bistand på kveld og helg. Alle beboerne har tilrettelagte tjenester på dagtid via Arbeidssenteret.

Beboerne i enhetene har individuelt tilrettelagte tjenester både i bolig og på dagtilbud.

Publisert: 20. september 2010 ▪ Sist endret: 18. november 2010
Kontakt

Tlf. 72 40 25 73