Til innholdet

Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet. Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år.

Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (dersom det ikke er gitt melding).

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser. Parkeringstillatelsen er gratis.

Søknadsskjema
Kontakt Servicetorget på tlf. 72 42 81 00 eller på e-post postmottak@rennebu.kommune.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Behandlingstid
Søknader behandles fortløpende. Normal behandlingstid er 2 uker fra søknaden er fullstendig dokumentert. Det framgår av søknadsskjema hvilke dokumentasjon som må være oppfylt. Spesielt viktig er det at både søker og lege underskriver søknaden.

Klagebehandling
Ved avslag på søknad om reiserett er det adgang til å klage på avgjørelsen inn for den kommunale klagenemnda.

Publisert: 19. mars 2010 ▪ Sist endret: 27. juni 2013
Kontakt

Servicetorget
Tlf. 72 42 81 00
postmottak@
rennebu.kommune.no