Til innholdet

Transporttjenesten

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varige fysiske/eller psykiske funksjonshemminger ikke, eller bare med store vansker, vil være i stand til å bruke ordinære kollektive transportmidler. Tilbud skal være slik at det er mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. Transporttjenesten skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Kriterier/vilkår
Transporttjenesten gjelder ikke for midlertidig funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år.


Transporttjenestens omfang og bruksområde
Tjenesten tilbyr transport med drosje eller spesialbil, og gjelder kun reiser i Sør-Trøndelag fylke samt til/fra Trondheim lufthavn Værnes.


Godkjenningen gjøres ut fra at det skal være direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og evnen til å bruke kollektive transportmidler. At det ikke er kollektivt transportmiddel i området, gangavstand til holdeplass er lang eller at vedkommende ikke disponerer bil, er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.

Søknadsskjema
Last ned søknadsskjema her eller kontakt Servicetorget på tlf. 72 42 81 00 eller på e-post postmottak@rennebu.kommune.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Behandlingstid
Søknader behandles av Godkjenningsnemnda for transporttjenesten og det fremgår av søknadsskjemaet hvilke dokumentasjon som må være oppfylt. Spesielt viktig er det at både søker og lege underskriver søknaden.

Klagebehandling
Ved avslag på søknad om reiserett er det adgang til å klage på avgjørelsen inn for kommunal klagenemnda.

Publisert: 19. mars 2010 ▪ Sist endret: 19. mars 2010
Kontakt

Servicetorget
Tlf. 72 42 81 00
postmottak@
rennebu.kommune.no

Selvbetjening