Til innholdet

Fysioterapi

Rennebu kommune_fysioterapeuter i Rennebu

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utføres av fagpersoner med offentlig godkjenning. Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid, habilitering, rehabilitering, og ved behandling av sykdom eller skade.

Rennebu kommune har tre fysioterapeuter. Kari har kontor ved hovedinngangen til Rennebu helsesenter, mens Solfrid og Stein har sin base ved instituttet i Rennebu Helsesenter.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 30. august 2016
Kontakt

Kommunefysioterapeut/
leder Frisklivssentralen

Kari Brattbakk Tronsgård
Mob: 913 81 511
(permisjon hver onsdag)

    
Ambjørg Håker
Mob. 908 76 190 

     
Adresse: 
Rennebu Helsesenter

Gamle kongevei 39A

7391 Rennebu 

       
Privatpraktiserende
fysioterapeuter

Stein Bjerkset
Tlf 72 40 25 63

Solfrid Skjerve
Tlf 72 40 25 62

        
Adresse:
Berkåk Fysioterapi
Gamle kongevei 39A
7391 Rennebu

 

Kontortid: man - fre

0800 - 1530

(ikke tilgjengelig på telefon

1130 - 1200)

     

Tjenestebeskrivelse
Priser