Til innholdet

Helsestasjon

Barn på helsestasjonen

Rennebu helsestasjon har tilholdssted i 1.etasje, Rennebu helsesenter
med adresse Gamle Kongevei 39 A, 7391 Rennebu
 
Tjenesten får du ved henvendelse til helsestasjonen på telefon: 72 40 25 55 eller Helse- og omsorgskontoret på telefon: 72 40 25 06

Helsestasjonen er knyttet til enhet Helse.

Lovgrunnlaget
Helsestasjonstjenesten er lovpålagt og arbeider etter bl.a. Lov om helsetjenesten i kommunene, og forskrifter og veiledere.

Alle som er knyttet til helsestasjonen, har taushetsplikt etter helsepersonelloven

Helsesøstertjenesten omfatter:

  • Helsestasjon 0-5 år
  • Jordmortjeneste
  • Skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom
  • Miljørettet helsevern
  • Vi tilbyr også reisevaksiner, i forbindelse med utenlandsreiser, til alle.

 
Helsestasjonen er et gratis lavterskeltilbud til alle barn i kommunen.
 
Målet for tjenesten er:

  •  Å forebygge sykdom, skader og ulykker
  •  Fremme god fysisk, psykisk og sosial helse
  •  Oppdage feilutvikling så tidlig som mulig

 
Dette utføres gjennom:

 Åpningstider

Mandag 08.00 - 15.00 Helsesøster Jordmor(oddetallsuker) Kontormedarbeider
Tirsdag 08.00 - 15.00 Helsesøster   Kontormedarbeider
Onsdag 08.00 - 15.00 Helsesøster Lege, 1. og 3. onsdag i mnd. Kontormedarbeider
Torsdag 08.00 - 15.00 Helsesøster   Kontormedarbeider
Fredag 08.00 - 15.00 Helsesøster   Kontormedarbeider

 

Legen er til stede kl 09 00 - 14 00.

Helsesøster er ikke bestandig tilstede, kontormedarbeider i Infotorget vil da være behjelpelig.

Småbarnstreff

Høsten 2018

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Forebygger livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon

Har du spørsmål om ditt barns fysiske og psykiske utvikling eller om det å være foreldre?

Rennebu familiesenter tilbyr gratis rådgivning en tirsdag i måneden

Astmaskole - for deg som har barn med astma

Gratis kurs fredag 31. oktober  

Godkjenning som Ammekyndig helsestasjon

Rennebu er den tredje kommunen i Sør-Trøndelag som har fått denne godkjenningen

De utrolige årene

De utrolige årene er en nøye utprøvd metode for å forebygge og behandle utfordringer man kan ha med barnas oppførsel.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 5. september 2014
Kontakt

Helsestasjon
72 40 25 55

     
Ledende helsesøster
Ida Midthjell
Tlf. 72 40 25 55
Mob. 908 10 442

 

Helsesøster
Camilla Wold (permisjon)
Tlf. 72 40 25 55
Mob. 481 19 188

  

Flyktningehelsesøster
Bjørg Kjøllesdal
Mob: 900 30 882

  

Kontormedarbeider Infotorget
Barbro H. Skar
Tlf. 72 40 25 06