Til innholdet

Familiesenter i Rennebu

Fagfolkene er her for familiene

Mange barnefamilier opplever utfordringer i hverdagen som de ønsker å drøfte med fagfolk. Den beste hjelpen er den som gis tidlig, lokalt og i samarbeid med familien.

Familiesenteret er et lavterskeltilbud i Rennebu kommune, utviklet gjennom et samarbeid mellom ulike faggrupper i enheten Helse, PPT, barnevern og psykiatritjenesten.

Illustrasjonsbilde: leker

Familiesenteret er lokalisert på helsestasjonen og har åpent en tirsdag i måneden fra kl. 09.00 – 11.00

 • 3. september
 • 1. oktober
 • 5. november
 • 3. desember

    
Åpen dør - Fagpersoner du kan møte her er:
   
• Helsesøster
• Pedagogisk psykologisk rådgiver
• Rådgiver psykisk helse
• Barnevernspedagog

Det er ikke nødvendig med timeavtale, men hvis ønskelig kan du avtale tid på
tlf.: 72 40 25 55.

Personalet på familiesenteret har taushetsplikt.

 

Tilbud tilpasset deres behov

 • Temamøter

     
Det kan arrangeres temamøter rundt generelle problemstillinger knyttet til det å ha barn.
    
Kom gjerne med innspill om ønskede tema i forslagskasse på helsestasjonen, eller på
e-post: familiesenter@rennebu.kommune.no

Andre tilbud som organiseres gjennom familiesenteret:

 • Ny tverrfaglig 18 mnd. gruppekonsultasjon
  Med helsesøster og PP-tjeneste som en del av helsestasjonsprogrammet. Samtale om aktuelle tema knyttet til alderen.
 • Webster Stratton (De utrolige årene):
  Veiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 3-6 år. Programmet tar sikte på å styrke foreldreferdighetene, øke barnas sosiale kompetanse og ferdigheter og redusere atferdsproblemer.

 

Publisert: 12. mars 2014 ▪ Sist endret: 21. august 2015
Kontakt

Tlf. 72 40 25 55

Epost

Adresse:

Rennebu helsestasjon

Gamle kongevei 39A,

7391 Rennebu