Til innholdet

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du treffe helsesøster for samtale og veiledning om ting du har på hjertet, f. eks angående rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnsykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet, kosthold, vanskelig livssituasjon (hjemme, skole, arbeid og fritid) og mistrivsel.

Helsestasjon for ungdom kan også henvise deg til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Målgruppe:
Ungdom opp til 20 år.

Du finner helsestasjon for ungdom i Berkåk skole sine lokaler 2. og 4. tirsdag i måneden etter liste som henger på ungdomsskolen.
Kl. 16 - 18.00. Begynner fast fra 09.11.10

Publisert: 19. mars 2010 ▪ Sist endret: 16. september 2010
Kontakt

Helsetasjonen

Tlf. 72 40 25 55