Til innholdet

Skolehelsetjeneste

 • Skolehelsetjenesten er lovpålagt og skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse. Dette utføres gjennom helseundersøkelser, vaksinasjon, informasjon og veiledning.
 • Skolehelsetjenesten i Rennebu dekker grunnskolen og er en videreføring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet som starter i helsestasjonstjenesten.

 
Helsesøster treffes:

 • Berkåk skole: tirsdag 09.00 - 11.30 og etter avtale
 • Innset skole og Voll skole: etter avtale

 
Miljøarbeider treffes:

 • Berkåk skole, helsesøsters kontor. Mandag og fredag, ellers etter avtale.
 • Oversikt over når miljøarbeider på på Innset skole, Voll skole og Nerskogen skole høsten 2010 finner du her.
   

 
Samarbeidspartnere er:

 • Foreldre/ foresatte
 • Ansatte v/ skolen
 • PP-tjenesten
 • Barnevernet v/ behov
 • NAV
 • Familievernkontoret
 • Fastlege
 • Ansvarsgrupper rundt elever med spesielle behov
 • Faste tverrfaglige samarbeidsmøter

 
Tilleggs tilbud:

 • Zippys venner, les mer her
 • Alle har en psykisk helse: undervisningsopplegg ungdomsskolen
Publisert: 19. mars 2010 ▪ Sist endret: 8. mars 2016
Kontakt

FLedende helsesøster
Ida Midthjell
Tlf. 72 40 25 55

       
Helsesøster
Camilla Wold
Tlf. 72 40 25 55
Mob. 481 19 188

 
Helsesøster
Bjørg Kjøllesdal
Tlf. 72 40 25 55
Mob: 900 30 882

 
Miljøarbeider
Sondre Børgeson Larsen
Mob: 915 67 405