Til innholdet

Svangerskapsomsorg

Rennebu kommune_kontroll hos jordmor
  • Svangerskapsomsorg er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse i svangerskapet.
  • Kommunen tilbyr helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet samt samliv og foreldreveiledning.
  • Det tilbys foreldre fødselsforberedende grupper/kurs to ganger årlig, der målet er å styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barseltid.
  • Svangerskapsomsorgen i Rennebu er et samarbeid mellom Rennebu helsestasjon (jordmor og helsesøster) og fastlegene.

Sted: legekontroller ved Rennebu legekontor og jordmorkontroller ved Rennebu helsestasjon. Jordmor er tilstede hver torsdag.
 (Helsesøster: samtale, kurs og grupper ved Rennebu helsestasjon etter behov).

Timebestilling for kontroll:

Infotorget, tlf.:72 40 25 06

Fastlegene v/Rennebu Legekontor, tlf.:72 40 25 40

Direkte til Jordmor på Rennebu helsestasjon, hver torsdag i tidsrommet 09.00 – 11.30 på tlf.: 72 40 25 55

Publisert: 19. mars 2010 ▪ Sist endret: 16. august 2018
Kontakt

Rennebu legekontor
Tlf. 72 40 25 40
for timebestilling
      

Vakthavende jordmor
Tlf. 482 12 680
kontor: 72 40 14 84 (Oppdal)

    
Jordmor
Eva Ishoel
Tlf. 72 40 25 55
 
Ledende helsesøster
Ida Midthjell
Tlf. 72 40 25 55
 
 

Les mer