Til innholdet

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp gir praktisk bistand i hjemmet til den som har særlige hjelpebehov som følge av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker er avhengig av hjelp for å kunne fungere i eget hjem.

Tjenesten gis på dagtid på vanlige ukedager.

Tjenesten kan omfatte alt fra rengjøring (ikke hovedrengjøring) til hjelp til personlig hygiene.

Hjemmehjelp gis etter søknad, og det fattes vedtak om tildeling av tjenesten.
Last ned skjema her eller ved henvendelse til hjemmebaserte tjenester. Sendes Rennebu kommune, hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu

Det beregnes egenbetaling for hjemmehjelp. Egenbetalingsordningen er beregnet ut fra bruker og evt. ektefelle/samboers samlede inntekt. Satsene for dette reguleres årlig etter vedtak i kommunestyret. Betalingsordningen er basert på en abonnementsordning, og regning sendes ut kvartalsvis.

Se satsene her

Publisert: 14. september 2010 ▪ Sist endret: 16. september 2011
Kontakt

Hjemmehjelpskoordinator
Mildri Flå Gjersvold
72 40 25 05