Til innholdet

Ønsker du trygghetsalarm?

Vi har ledige trygghetsalarmer for utleie

Alarmene krever analog telefonlinje. Fungerer ikke på mobilsystemet og  IP(databasert) telefon.

Leie: kr. 145,- pr. måned.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Hjemmebaserte tjenester tlf. 72 40 25 05 eller du kan laste ned søknadsskjema her

Publisert: 29. mai 2012 ▪ Sist endret: 5. mai 2015