Til innholdet

Kompetanseløft innen demensomsorgen

I løpet av 2 år har 37 ansatte innen Helse gjennomført 26 studiehefter i Demens omsorgens ABC.

Kurshefte demensomsorg

Det har vært sammensatte grupper på tvers av enhetene som har møttes en gang i mnd. og gått gjennom heftene med diskusjoner, meningsutvekslinger og oppgavearbeid relatert til demensomsorgen.
Det har også vært 4 dagssamlinger i Trondheim med spesialleger og andre som har sitt daglige virke innen Demensomsorg. Pårørende har også fortalt sterke historier.
Dette studiet har gitt Rennebu kommune et solid kompetansløft innen demensomsorgen. Noe det blir bare mer og mer bruk for, sier kommunens kontaktperson Halldis Nyrønning.

Publisert: 17. desember 2014 ▪ Sist endret: 17. desember 2014