Til innholdet

Kreftsykepleie

Gratis frivillig tilbud til kreftpasienter og pårørende

Hva kan en kreftsykepleier bidra med?

  • Kreftsykepleieren bidrar med samtaler, støtte, informasjon og veiledning til pasienter om sykdommen og de plagene den kan medføre.
  • Kreftsykepleieren gir støtte og hjelp til voksne og barn som pårørende.
  •  Kreftsykepleieren har spesialkunnskap om kreftsykdom, lindrende behandling og smertelindring.
  • Råd og veiledning om ulike plager som smerte, kvalme, nedsatt matlyst og annet ubehag som følge av sykdom eller behandling.
  • Kreftsykepleieren jobber i tett samarbeid med fastlege.
  • Kreftsykepleieren kan ha samarbeid med andre fagenheter innen Rennebu kommune og spesialisthelsetjenesten ved behov.

 

Hvordan kontakte kreftsykepleier?

  • Kreftsykepleieren kan kontaktes av pasient og pårørende, og kan bidra med å opprette kontakt med andre hjelpeinstanser.
  • Jeg ønsker å komme i kontakt med deg som har nyoppdaget kreft, og deg som har levd med sykdommen lenge.
  • Jeg ønsker også å komme i kontakt med deg som er pårørende av pasienter med en kreftsykdom.
  • Dette er et frivillig og gratis tilbud.

       

Publisert: 13. februar 2014 ▪ Sist endret: 12. august 2016
Kontakt

Kreftsykepleier
Aud Karin Halgunset
tlf. 908 24 733
(tirsdag 08.00 - 15.30)

       
Har kontor i Boligavdelingen
ved Rennebu helsesenter
tirsdager 08.00 - 15.30