Til innholdet

Krisesentertilbud for innbyggere i Rennebu

Rennebu kommune har avtale med krisesenter for Orkdal og omegn.

Tlf: 72 48 24 10 24 timer/døgn. E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com 

  • Råd og veiledning
  • Dagtilbud, samtaler
  • Ved behov for trygt, midlertidig bosted

       
Har du behov for krisesenter?

Alle kommuner er ved Lov om krisesenter av 1.januar 2010 pålagt å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning, dagtilbud eller et trygt og midlertidig botilbud.

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt forvold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem.

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. Du får snakke med erfarent personell. Krisesenteret kan videreformidle kontakt med lokalt hjelpeapparat om ønskelig.

Publisert: 18. juni 2012 ▪ Sist endret: 21. oktober 2016