Til innholdet

Kriseteam

Psykososialt kriseteam er ment å være til hjelp for de som har vært involvert i eller vært vitne til ulykke, dramatiske dødsfall og andre kritiske hendelser. Kriseteamet kommer i tillegg til eget nettverk og hjelpeapparat. Kriseteamet supplerer kommunens kriseledelse.

Varsling av behov for hjelp av kriseteamet gjøres gjennom lege, lensmann, prest eller kommunens kriseledelse.

Kriseteam i Rennebu består av:

 • Kommunelege (eller legevakt)
 • Helsesøster
 • Lensmann
 • Sosionom
 • Psykiatrisk sykepleier, leder
 • Prest

 
Kontakt:

 • Psykiatrisk sykepleier Tlf. 72 40 25 28. Mobil: 901 89 130
 • Lege, AMK-sentralen tlf 116 117
 • Kommunelege Tlf. 72 40 25 40
 • Helsesøster Tlf: 72 40 25 55
 • Sosionom (NAV) Tlf. 55 55 33 33
 • Prest Tlf. 72 40 23 53. Mobil: 948 87 827
 • Lensmann Tlf. 72 42 82 60. Mobil: 480 11 589

 
Kriseteamet har ikke døgnvakt, men AMK-sentralen Orkdal formidler kontakt.

Den av medlemmet i teamet som får melding, etablerer nødvendig hjelp og oppfølging.
Oversikt over medlemmene finnes på AMK-sentralen, Orkdal

Publisert: 11. februar 2010 ▪ Sist endret: 3. mai 2017