Til innholdet

Innbyggerne i Rennebu har nå fått kjernejournal

Hva innebærer det?

Alle som har folkeregistrert adresse i kommunen vil automatisk få opprettet en kjernejornal, så fremt du allerede ikke har reservert deg.

Kort om kjernejournal

​Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige opplysninger om helsen din på ett sted. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

Kjernejournal vil bidra til til tryggere behandling og kan redde liv.

Se hvordan kjernejournal kan redde liv her

 

Hvorfor kjernejournal?

I dag bruker helsepersonell ofte tid på å lete etter oppdaterte opplysinger om pasientens før behandlingen kan starte. Når det haster, kan dette få alvorlige følger for deg.

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysinger om deg, uavhengig av hvor du får behandling.

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal å finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.​

Sprøsmål og svar om kjernejournal finner du på helsenorge.no

Du logger deg inn for å se og registrere opplysninger i din kjernejournal ved å gå på helsenorge.no sine nettsider. Trykk deretter på knappen "logg inn i min helse". Du logger på med elektronisk ID. Når du har logget inn må du velge "Min kjernejournal" for å se opplysningene som allerede er registrert og registrere nye.

Innholdet i kjernejournalen?

Kjernejournalen inneholder en oversikt over hvilke legemidler du har hentet på resept på apoteket, besøk du har hatt på sykehus, alvorlige allergier eller lidelser (kristisk informasjon), hvem som er fastlegen din og noen opplysninger om familie.

Vær oppmerksom på at opplysninger om legemidler hentet ut på resept og kristisk informasjon vil være tom i kjernejournal ved oppstart. Legen skal registrere kristisk informasjon, når pasienten er til behandling. Dermed kan det ta noe tid før disse opplysningene er lagt inn i kjernejournal, sier Arne Opdahl.

Innbyggeren har mulighet til å legge inn opplysninger om hvem som er nærmeste pårørende, og spesielle kommunikasjonsbehov og om egen sykehistorie. Ønsker du ikke å ha en kjernejournal kan du når som helst reservere deg, du kan også sperre hele eller deler av kjernejournalen. Hvordan dette gjøres finner du i lenken spørsmål og svar og kjernejournal 

Publisert: 2. oktober 2014 ▪ Sist endret: 2. oktober 2014