Til innholdet

Transport til offentlig godkjent helseundersøkelse eller behandling

Skal i utgangspunktet dekkes

Transport til offentlig godkjent helseundersøkelse eller behandling skal i utgangspunktet dekkes. Man får som hovedregel dekket
billigste reisemåte med rutegående transport.

De fleste som skal til undersøkelse / behandling kan kjøre selv, eller ta rutegående transport . Disse gjennomfører reise og undersøkelse / behandling og fyller ut reiseregning i ettertid. Kvittering fra behandler om oppmøte er nødvendig.

Noen trenger transport til undersøkelse / behandling , men det mangler rutegående transport på hele eller deler av strekninger .
Disse ringer kjørekontoret på tlf 055L5 som vurderer behovet og eventuelt utsteder drosjerekvisisjon for hele eller deler av
strekningen .

Noen har medisinske årsaker som gjør at de ikke kan ta rutegående transport til undersøkelser/behandling. Disse pasienter henvender
seg til fastlegekontoret som vurderer om det forelígger medisinsk årsak til å rekvirere transport .
Kjørekontoret, 05515 , kan spørres dersom det er noe i denne forbindelse som er uklart .

Publisert: 28. september 2015 ▪ Sist endret: 28. september 2015