Til innholdet

Ledige Omsorgs - og trygdeleiligheter på Berkåk

Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Omsorgsboligen på Berkåk

Leilighetene er på ca. 45 m² + bod

Husleie er på kr. 4.674,- pr. måned

+ strøm etter forbruk.

      
Trygdeboligen i Gamle kongevei 32 og 34

Leilighetene er på ca. 40 m² + bod.

Husleie er på kr. 3.138,- pr. måned.

    
Gamle kongevei 24 B – Sanitetsboligen

Leiligheten er på ca. 45 m² + bod

Husleie er på kr. 3.138,-

      
Boligavdelingen

leilighetene er på 35m² + bod.

Husleie er på kr. 4.572,-. Strøm: kr. 1.069,- pr. måned.

       

Det kan søkes om bostøtte. Mer informasjon om Bostøtte finner du her

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Helse og omsorg, tlf. 72 40 25 05/ 72 40 25 03. Eller lastes ned her

Søknad sendes:

Rennebu helsesenter
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu

Publisert: 2. oktober 2017 ▪ Sist endret: 2. oktober 2017