Til innholdet

Pårørendestøtte

Fra 1.oktober 2017 har pårørende fått en ny og forbedret rettsstilling.

Pårørende er en viktig ressurs både for sine nærmeste og for helse- og omsorgstjenesten. 

Fra 1.oktober 2017 har pårørende fått en ny og forbedret rettsstilling. Nesten halvparten av de samlede omsorgsoppgavene som ytes brukere er det pårørende som utfører. Denne innsatsen må anerkjennes og støttes. Fra 01.oktober 2017 får pårørende en ny og forbedret rettsstilling. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 samler kommunens ansvar overfor pårørende i en bestemmelse. Bestemmelsen retter seg mot pårørende som har etsærlig tyngende omsorgsarbeid.Formålet med bestemmelsen er å tydeliggjøre kommunens ansvar overfor pårørende. Her omhandles plikt til å tilby opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad, det som tidligere het omsorgslønn.

Publisert: 30. oktober 2017 ▪ Sist endret: 30. oktober 2017