Til innholdet

Psykisk helsearbeid

Rennebu kommune_istapper

Psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid i Rennebu kommune er et tilbud til alle som ønsker hjelp i forbindelse med psykiske problemer/ lidelser, eller kriser og vanskelige hendelser som skjer i menneskers liv.
Målgruppen er i utgangspunktet personer som er fra 18 år og eldre.
Ungdommer som er under 18 år kan bli henvist fra helsesøster, eller ev. barnevern.

Målsettingen:
Målet med psykisk helsearbeid er å bedre psykisk helse ved å fremme selvstendighet, og evne til å mestre eget liv.

Tilgjengelighet:
Tjenesten er tilgjengelig på hverdager kl. 08.00 - 15.30

Ved akutt krise skal fastlege eller legevakt kontaktes.
Legevakten er bemannet hele døgnet på tlf. 116 117

Tjenesten er frivillig og gratis. Vi som jobber her er konsulenter i helsearbeid. Vi har alle taushetsplikt.

Du kan ta kontakt selv, eller du kan henvises hit fra andre.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 16. februar 2016
Kontakt

Fagkoordinator

Dag Rostad
Tlf. 72 40 25 57

Mob: 901 89 130

 
Psykiatrisk sykepleier
Mona S. B. Sunnset
Tlf. 72 40 25 58
Mob. 993 24 480

 
Psykiatrisk hjelpepleier
Hilde Bjerkset
Tlf. 72 40 25 59
Mob. 905 70 801